WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE COMPONENTEN VAN ADMINISTRATIE

Het bedrijf moet een redelijke omvang hebben, een redelijk voorspelbare cashflow hebben en de winstgevendheid kunnen voorspellen. Er moet sprake zijn van een (voorwaardelijk) insolvente positie. De bestuurders moeten geloven dat een vijandige schuldeiser ernstige gevolgen zal hebben voor de toekomstige handelsmogelijkheden, dit is vaak een verhuurder of de schuldeisers van de Kroon.

Het administratieproces vereist dat een erkende insolventiefunctionaris (IP) optreedt als de door de rechtbank aangewezen curator. De door de rechtbank aangestelde bewindvoerder neemt de leiding van het bedrijf over en neemt de verantwoordelijkheid voor de herstructurering van het bedrijf of bedrijf.

Als het bedrijf weinig activa, een slechte cashflow en geen toekomst heeft, is vrijwillige liquidatie van schuldeisers waarschijnlijk geschikter dan administratie.

Er zijn twee soorten vorderingen bij de High Court. Er is de benoemingsroute “zonder gerechtelijk bevel” voor houders van kwalificerende vlottende lasten en bedrijven / bestuurders. Dit is snel en vereist geen gerechtelijke aanvraag of hoorzitting. Soms is het echter nog geschikter om van het tweede type een meer gedetailleerde aanvraag te maken die om een ​​terechtzitting vraagt.

https://vdgboekhouding.nl/